Köpa FeliselinRecept mot Feliselin

Feliselin - Eldepryl Allmänt
Feliselin tillhör en klass av läkemedel som kallas MAO-hämmare (MAO-hämmare). Det används för att behandla rörelserubbningar orsakade av Parkinsons sjukdom. Det botar inte Parkinsons sjukdom, men det kan förbättra skakningar (tremor), muskelstelhet, förlust av normal rörlighet eftersom dosen andra Parkinsons medicinering avtar, och plötslig växling mellan normal rörlighet och stelhet. Det är oftast används i kombination med andra läkemedel (levodopa, karbidopa). Feliselin fungerar genom att bromsa nedbrytningen av vissa naturliga ämnen i hjärnan (neurotransmittorer som dopamin, noradrenalin och serotonin).

Feliselin - Eldepryl Vägbeskrivning
Ta Feliselin precis som ordinerats av din läkare. Den rekommenderade startdosen för Parkinsons sjukdom är 5 mg två gånger dagligen, vid frukost och lunch. Tar det sent på dagen kan orsaka problem med att sova. Sluta inte ta Feliselin plötsligt eller du kanske har skadliga biverkningar. Ta det vid samma tid varje dag.

Feliselin - Eldepryl Försiktighetsåtgärder
Innan du tar Feliselin bör du tala med din läkare om du har leversjukdom, leversvikt, hepatit, cirros, njursjukdom, njursvikt, högt blodtryck, hjärtsjukdomar, blödningsproblem, diabetes, psykiska eller affektiva störningar (schizofreni, bipolär sjukdom), överaktiv sköldkörtel (hypertyreos), eventuella allergier. Detta läkemedel kan göra dig yr. Kör inte bil eller utföra uppgifter som kräver uppmärksamhet. Du får inte äta mat som innehåller mycket tyramin (t.ex. äldre ost, öl från en kran, luft torkad kött osv). Det kan höja blodtrycket till farliga nivåer som kan orsaka livshotande biverkningar. Undvik att dricka alkohol.

Feliselin - Eldepryl Kontra
Du ska inte ta Feliselin om du är allergisk mot det, selegilinhydroklorid, eller någon av de inaktiva komponenter av läkemedlet, är gravid eller ammar, eller om du har binjure tumör (feokromocytom), cerebrovaskulär sjukdom, hjärtproblem (hjärtsvikt, hjärtinfarkt), högt blodtryck, tidigare haft svåra eller återkommande huvudvärk, magsår.

Feliselin - Eldepryl Möjliga bieffekter
Få akut medicinsk hjälp om du har plötslig och svår huvudvärk, förvirring, ryggsmärta, dimsyn, problem med tal eller balans, andningssvårigheter, nässelutslag, vidgade pupiller, bröstsmärta, smärtsam eller svår urinering, snuva, illamående, förstoppning, kräkningar, beslag (konvulsioner), och plötslig domning, hallucinationer, yrsel, svaghet, svullnad av ansikte, läppar, tunga problem, sömn (insomni), ljuskänslighet (fotofobi), känsla av yrsel, svimning. Om du märker några biverkningar som inte nämns ovan, kontakta din läkare.

Feliselin - Eldepryl Läkemedelsinteraktioner
Tala om för din läkare om alla andra mediciner du använder, i synnerhet: antidepressiva (fluoxetin, amitriptylin, citalopram, nortriptylin, doxepin), antibiotika (erytromycin, rifampicin), krampmedicin (karbamazepin, fenobarbital), monoamin oxidas hämmare (rasagilin, isokarboxazid, fenelzin), SSRI-eller SNRI antidepressiva (desvenlafaxine, escitalopram, sertralin, venlafaxin), tryptofan, levodopa mediciner, cyklobensaprin, atomoxetin, apraklonidin. Interaktion mellan två läkemedel inte alltid betyder att du måste sluta ta ett av dem. Tala om för din läkare eller förskrivare om alla receptbelagda, over-the-counter och växtbaserade mediciner du tar.

Feliselin - Eldepryl Missade dos
Ta den missade dosen så snart som möjligt. Hoppa över den missade dosen om det är dags för nästa dos. Ta inte extra medicin för att kompensera den missade dosen.

Feliselin - Eldepryl Överdosering
Om du tror att du överdoserat läkemedel söka akut medicinsk hjälp på en gång. De överdosering symtom är spänning, irritabilitet, rastlöshet, yrsel, svaghet, dåsighet, rodnad, svettningar, hjärtklappning, huvudvärk, förvirring och kramper.

Feliselin - Eldepryl Förvaring
Förvara läkemedlet i rumstemperatur mellan 59-86 grader F (15-30 grader C) borta från ljus och fukt. Förvara inte droger i badrummet. Förvara alla läkemedel borta från räckhåll för barn och husdjur.

Köpa Feliselin

Köpa Feliselin - Eldepryl På Nätet Receptfritt Feliselin
Rated /5 based on customer reviews
Other Feliselin - Eldepryl AllmäntFeliselin tillhör en klass av läkemedel som kallas MAO-hämmare (MAO-hämmare). Det används för att behandla rörelserubbningar orsakade av Parkinsons sjukdom. Det botar inte Parkinsons sjukdom, men det kan förbättra skakningar (tremor), muskelstelhet, förlust av normal rörlighet eftersom dosen andra Parkinsons medicinering avtar, och plötslig växling mellan normal rörlighet och stelhet. Det är oftast används i kombination med andra läkemedel (levodopa, karbidopa). Feliselin fungerar genom att bromsa nedbrytningen av vissa naturliga ämnen i hjärnan (neurotransmittorer som dopamin, noradrenalin och serotonin). Feliselin - Eldepryl VägbeskrivningTa Feliselin precis som ordinerats av din läkare. Den rekommenderade startdosen för Parkinsons sjukdom är 5 mg två gånger dagligen, vid frukost och lunch. Tar det sent på dagen kan orsaka problem med att sova. Sluta inte ta Feliselin plötsligt eller du kanske har skadliga biverkningar. Ta det vid samma tid varje dag. Feliselin - Eldepryl FörsiktighetsåtgärderInnan du tar Feliselin bör du tala med din läkare om du har leversjukdom, leversvikt, hepatit, cirros, njursjukdom, njursvikt, högt blodtryck, hjärtsjukdomar, blödningsproblem, diabetes, psykiska eller affektiva störningar (schizofreni, bipolär sjukdom), överaktiv sköldkörtel (hypertyreos), eventuella allergier. Detta läkemedel kan göra dig yr. Kör inte bil eller utföra uppgifter som kräver uppmärksamhet. Du får inte äta mat som innehåller mycket tyramin (t.ex. äldre ost, öl från en kran, luft torkad kött osv). Det kan höja blodtrycket till farliga nivåer som kan orsaka livshotande biverkningar. Undvik att dricka alkohol. Feliselin - Eldepryl KontraDu ska inte ta Feliselin om du är allergisk mot det, selegilinhydroklorid, eller någon av de inaktiva komponenter av läkemedlet, är gravid eller ammar, eller om du har binjure tumör (feokromocytom), cerebrovaskulär sjukdom, hjärtproblem (hjärtsvikt, hjärtinfarkt), högt blodtryck, tidigare haft svåra eller återkommande huvudvärk, magsår. Feliselin - Eldepryl Möjliga bieffekterFå akut medicinsk hjälp om du har plötslig och svår huvudvärk, förvirring, ryggsmärta, dimsyn, problem med tal eller balans, andningssvårigheter, nässelutslag, vidgade pupiller, bröstsmärta, smärtsam eller svår urinering, snuva, illamående, förstoppning, kräkningar, beslag (konvulsioner), och plötslig domning, hallucinationer, yrsel, svaghet, svullnad av ansikte, läppar, tunga problem, sömn (insomni), ljuskänslighet (fotofobi), känsla av yrsel, svimning. Om du märker några biverkningar som inte nämns ovan, kontakta din läkare. Feliselin - Eldepryl LäkemedelsinteraktionerTala om för din läkare om alla andra mediciner du använder, i synnerhet: antidepressiva (fluoxetin, amitriptylin, citalopram, nortriptylin, doxepin), antibiotika (erytromycin, rifampicin), krampmedicin (karbamazepin, fenobarbital), monoamin oxidas hämmare (rasagilin, isokarboxazid, fenelzin), SSRI-eller SNRI antidepressiva (desvenlafaxine, escitalopram, sertralin, venlafaxin), tryptofan, levodopa mediciner, cyklobensaprin, atomoxetin, apraklonidin. Interaktion mellan två läkemedel inte alltid betyder att du måste sluta ta ett av dem. Tala om för din läkare eller förskrivare om alla receptbelagda, over-the-counter och växtbaserade mediciner du tar. Feliselin - Eldepryl Missade dosTa den missade dosen så snart som möjligt. Hoppa över den missade dosen om det är dags för nästa dos. Ta inte extra medicin för att kompensera den missade dosen. Feliselin - Eldepryl ÖverdoseringOm du tror att du överdoserat läkemedel söka akut medicinsk hjälp på en gång. De överdosering symtom är spänning, irritabilitet, rastlöshet, yrsel, svaghet, dåsighet, rodnad, svettningar, hjärtklappning, huvudvärk, förvirring och kramper. Feliselin - Eldepryl FörvaringFörvara läkemedlet i rumstemperatur mellan 59-86 grader F (15-30 grader C) borta från ljus och fukt. Förvara inte droger i badrummet. Förvara alla läkemedel borta från räckhåll för barn och husdjur. Eldepryl Eldepryl
Köpa Feliselin - Eldepryl på nätet receptfritt, Köpa Feliselin - Eldepryl utan läkarordination, Köpa Feliselin - Eldepryl online utan recept, Köpa Feliselin - Eldepryl online, Köpa Feliselin - Eldepryl billigt, Köpa Feliselin - Eldepryl uden recept, Sverige Feliselin - Eldepryl piller, Köpa Feliselin - Eldepryl piller, Köpa Feliselin - Eldepryl på internet, Köpa Feliselin - Eldepryl i sverige, Köpa Feliselin - Eldepryl Recept mot