Köpa FelodayRecept mot Feloday

Feloday - Plendil Allmänt
Feloday är känd som en kalciumantagonist. Genom att blockera kalcium, slappnar denna medicin och vidgar blodkärlen så att blodet kan flöda lättare. Det används för att behandla högt blodtryck (hypertoni). Sänka högt blodtryck bidrar till att förhindra stroke, hjärtattacker och njure problem. Detta läkemedel kan också användas för att förhindra bröstsmärtor (kärlkramp).

Feloday - Plendil Vägbeskrivning
Ta Feloday precis som ordinerats av din läkare. Den rekommenderade dosen för vuxna varierar från 2,5 mg till 10 mg en gång dagligen, som tas med eller utan mat. Tabletterna ska inte tas tillsammans med en måltid som innehåller mycket kolhydrater eller fett. Den rekommenderade startdosen för behandling av högt blodtryck (hypertoni) är 5 mg en gång dagligen. Din läkare kan öka dosen upp till 10 mg dagligen (om ditt blodtryck inte är under kontroll) eller minska dosen till 2,5 mg dagligen. Äldre personer eller personer som har leverproblem bör börja på en lägre dos.

Feloday - Plendil Försiktighetsåtgärder
Innan Feloday ska du tala med din läkare om du har hjärtsvikt, leversjukdom, cirros, leversvikt, svullnad i armar och ben (ödem), eventuella allergier. Detta läkemedel kan göra dig yr. Kör inte bil eller utföra uppgifter som kräver uppmärksamhet. Begränsa alkoholhaltiga drycker. Alkohol kan ytterligare sänka blodtrycket och öka dåsighet eller yrsel. Grapefruktjuice kan öka blodnivåerna av felodipin. Undvik att dricka grapefruktjuice eller äta grapefrukt. Seniorer kan vara mer känsliga för de negativa effekterna.

Feloday - Plendil Kontra
Du ska inte ta Feloday om du är allergisk mot felodipin eller något av innehållsämnena i medicinen, är gravid eller ammar, har mycket lågt blodtryck.

Feloday - Plendil Möjliga bieffekter
Få akut medicinsk hjälp om du har yrsel, yrsel, huvudvärk, rodnad, eller magbesvär, svullnad i händer, vrister, fötter (ödem), snabb eller oregelbunden hjärtrytm, svimning, utslag, klåda, svullnad i ansikte, tunga, svalg, andningssvårigheter, gulsot (gulfärgning av hud eller ögon), trötthet, sömnsvårigheter, illamående, diarré, muskel eller gemensamma obehag, ökad eller svår urinering. Om du märker några biverkningar som inte nämns ovan, kontakta din läkare.

Feloday - Plendil Läkemedelsinteraktioner
Tala om för din läkare om alla andra mediciner du använder, i synnerhet: betablockerare (betaxolol, propranolol, metoprolol), antibiotika eller medel mot svamp (ketokonazol, telitromycin, erytromycin, klaritromycin), beslag läkemedel (oxkarbazepin, topiramat , fenytoin, karbamazepin), proteashämmare (atazanavir, indinavir, ritonavir, amprenavir), cimetidin, imatinib, nefazodon, delavirdin. Interaktion mellan två läkemedel inte alltid betyder att du måste sluta ta ett av dem. Tala om för din läkare om alla receptbelagda, over-the-counter och växtbaserade mediciner du tar.

Feloday - Plendil Missade dos
Ta den missade dosen så snart som möjligt. Hoppa över den missade dosen om det är dags för nästa dos. Ta inte extra medicin för att kompensera den missade dosen.

Feloday - Plendil Överdosering
Om du tror att du överdoserat läkemedel söka akut medicinsk hjälp på en gång. De överdos symptom är yrsel, svaghet, bröstsmärtor, andnöd, svimning, snabb eller långsam hjärtrytm, koma, sluddrigt tal, och förvirring.

Feloday - Plendil Förvaring
Förvara läkemedlet i rumstemperatur mellan 59-86 grader F (15-30 grader C) borta från ljus och fukt. Förvara inte droger i badrummet. Förvara alla läkemedel borta från räckhåll för barn och husdjur.

Köpa Feloday

Köpa Feloday - Plendil På Nätet Receptfritt Feloday
Rated /5 based on customer reviews
Blood Pressure Feloday - Plendil AllmäntFeloday är känd som en kalciumantagonist. Genom att blockera kalcium, slappnar denna medicin och vidgar blodkärlen så att blodet kan flöda lättare. Det används för att behandla högt blodtryck (hypertoni). Sänka högt blodtryck bidrar till att förhindra stroke, hjärtattacker och njure problem. Detta läkemedel kan också användas för att förhindra bröstsmärtor (kärlkramp). Feloday - Plendil VägbeskrivningTa Feloday precis som ordinerats av din läkare. Den rekommenderade dosen för vuxna varierar från 2,5 mg till 10 mg en gång dagligen, som tas med eller utan mat. Tabletterna ska inte tas tillsammans med en måltid som innehåller mycket kolhydrater eller fett. Den rekommenderade startdosen för behandling av högt blodtryck (hypertoni) är 5 mg en gång dagligen. Din läkare kan öka dosen upp till 10 mg dagligen (om ditt blodtryck inte är under kontroll) eller minska dosen till 2,5 mg dagligen. Äldre personer eller personer som har leverproblem bör börja på en lägre dos. Feloday - Plendil FörsiktighetsåtgärderInnan Feloday ska du tala med din läkare om du har hjärtsvikt, leversjukdom, cirros, leversvikt, svullnad i armar och ben (ödem), eventuella allergier. Detta läkemedel kan göra dig yr. Kör inte bil eller utföra uppgifter som kräver uppmärksamhet. Begränsa alkoholhaltiga drycker. Alkohol kan ytterligare sänka blodtrycket och öka dåsighet eller yrsel. Grapefruktjuice kan öka blodnivåerna av felodipin. Undvik att dricka grapefruktjuice eller äta grapefrukt. Seniorer kan vara mer känsliga för de negativa effekterna. Feloday - Plendil KontraDu ska inte ta Feloday om du är allergisk mot felodipin eller något av innehållsämnena i medicinen, är gravid eller ammar, har mycket lågt blodtryck. Feloday - Plendil Möjliga bieffekterFå akut medicinsk hjälp om du har yrsel, yrsel, huvudvärk, rodnad, eller magbesvär, svullnad i händer, vrister, fötter (ödem), snabb eller oregelbunden hjärtrytm, svimning, utslag, klåda, svullnad i ansikte, tunga, svalg, andningssvårigheter, gulsot (gulfärgning av hud eller ögon), trötthet, sömnsvårigheter, illamående, diarré, muskel eller gemensamma obehag, ökad eller svår urinering. Om du märker några biverkningar som inte nämns ovan, kontakta din läkare. Feloday - Plendil LäkemedelsinteraktionerTala om för din läkare om alla andra mediciner du använder, i synnerhet: betablockerare (betaxolol, propranolol, metoprolol), antibiotika eller medel mot svamp (ketokonazol, telitromycin, erytromycin, klaritromycin), beslag läkemedel (oxkarbazepin, topiramat , fenytoin, karbamazepin), proteashämmare (atazanavir, indinavir, ritonavir, amprenavir), cimetidin, imatinib, nefazodon, delavirdin. Interaktion mellan två läkemedel inte alltid betyder att du måste sluta ta ett av dem. Tala om för din läkare om alla receptbelagda, over-the-counter och växtbaserade mediciner du tar. Feloday - Plendil Missade dosTa den missade dosen så snart som möjligt. Hoppa över den missade dosen om det är dags för nästa dos. Ta inte extra medicin för att kompensera den missade dosen. Feloday - Plendil ÖverdoseringOm du tror att du överdoserat läkemedel söka akut medicinsk hjälp på en gång. De överdos symptom är yrsel, svaghet, bröstsmärtor, andnöd, svimning, snabb eller långsam hjärtrytm, koma, sluddrigt tal, och förvirring. Feloday - Plendil FörvaringFörvara läkemedlet i rumstemperatur mellan 59-86 grader F (15-30 grader C) borta från ljus och fukt. Förvara inte droger i badrummet. Förvara alla läkemedel borta från räckhåll för barn och husdjur. Plendil Plendil
Köpa Feloday - Plendil på nätet receptfritt, Köpa Feloday - Plendil utan läkarordination, Köpa Feloday - Plendil online utan recept, Köpa Feloday - Plendil online, Köpa Feloday - Plendil billigt, Köpa Feloday - Plendil uden recept, Sverige Feloday - Plendil piller, Köpa Feloday - Plendil piller, Köpa Feloday - Plendil på internet, Köpa Feloday - Plendil i sverige, Köpa Feloday - Plendil Recept mot