Köpa Fluox-purenRecept mot Fluox-puren

Fluox-puren - Fluoxetine Allmän information
Fluoxetin är ett antidepressivt läkemedel. Det fungerar att återställa serotonin balans som bidrar till att förbättra humöret. Läkemedlet är föreskriven för behandling av bulimia nervösa, tvångssyndrom, depression, panikstörning, och premenstruell dysfori. Det kan samtidigt administreras med andra läkemedel för att behandla depression orsakad av bipolär sjukdom.

Fluox-puren - Fluoxetine Vägbeskrivning
Det rekommenderas att ta medicinen som det ordinerats av din läkare. Ta det med mat eller mjölk. Rådgör med din läkare om lämplig dos för dig. Överskrid inte den rekommenderade dosen.

Fluox-puren - Fluoxetine Försiktighetsåtgärder
Innan behandlingen med Fluoxetin berätta för din läkare om alla villkor som du kan ha, särskilt om njursjukdom, leverproblem, kramper, diabetes, hjärtproblem, eventuella allergier mot läkemedel. Medelålders människor kan vara mer känsliga för Fluoxetin. Gravida och ammande kvinnor bör inte använda den.

Fluox-puren - Fluoxetine Kontra
Patienter med överkänslighet mot läkemedlet och som tar MAO-hämmare kan inte använda den.

Fluox-puren - Fluoxetine Möjliga bieffekter
Biverkningar kan vara följande, svåra blåsor, fjällning och röda hudutslag; illamående, kräkningar, diarré, aptitlöshet, känns ostadigt, förlust av koordination; mycket stela muskler, hög feber, svettningar, snabb eller ojämn hjärtslag, skakningar, överaktiva reflexer; huvudvärk, problem att koncentrera sig, minnesproblem, svaghet, förvirring, hallucinationer, svimning, beslag, ytlig andning eller andnings som stoppar, förkylningssymtom som täppt näsa, nysningar, halsont; sömnighet, yrsel, nervös; magbesvär, förstoppning; ökad aptit, viktförändringar; sömnproblem; minskad sexlust, impotens, eller svårigheter med en orgasm, muntorrhet.

Fluox-puren - Fluoxetine Interaktions
Fluoxetin kan interagera med följande läkemedel: alprazolam; klozapin; flekainid; haloperidol; beslag medicinering såsom fenytoin eller karbamazepin; tryptofan; vinblastin; ett blodförtunnande medel såsom warfarin; almotriptan, frovatriptan, sumatriptan, naratriptan, rizatriptan eller zolmitriptan; antidepressiva medel såsom amitriptylin, escitalopram, imipramin, sertralin, och andra.

Fluox-puren - Fluoxetine Missade dos
Ta den missade dosen så snart som möjligt. Om det nästan är dags för nästa intag bara hoppa över det och gå tillbaka till ditt schema.

Fluox-puren - Fluoxetine Överdosering
Om du tror att du överdoserat läkemedel söka akut medicinsk hjälp på en gång. De överdosering symtom är kräkningar, illamående, feber, snabb eller ojämn hjärtrytm, sömnighet, förvirring, kramper, svimning eller koma.

Fluox-puren - Fluoxetine Förvaring
Förvara läkemedlet i rumstemperatur mellan 20-25 C (68-77 F).

Köpa Fluox-puren

Köpa Fluox-puren - Fluoxetine På Nätet Receptfritt Fluox-puren
Rated /5 based on customer reviews
Woman's Health Fluox-puren - Fluoxetine Allmän informationFluoxetin är ett antidepressivt läkemedel. Det fungerar att återställa serotonin balans som bidrar till att förbättra humöret. Läkemedlet är föreskriven för behandling av bulimia nervösa, tvångssyndrom, depression, panikstörning, och premenstruell dysfori. Det kan samtidigt administreras med andra läkemedel för att behandla depression orsakad av bipolär sjukdom. Fluox-puren - Fluoxetine VägbeskrivningDet rekommenderas att ta medicinen som det ordinerats av din läkare. Ta det med mat eller mjölk. Rådgör med din läkare om lämplig dos för dig. Överskrid inte den rekommenderade dosen. Fluox-puren - Fluoxetine FörsiktighetsåtgärderInnan behandlingen med Fluoxetin berätta för din läkare om alla villkor som du kan ha, särskilt om njursjukdom, leverproblem, kramper, diabetes, hjärtproblem, eventuella allergier mot läkemedel. Medelålders människor kan vara mer känsliga för Fluoxetin. Gravida och ammande kvinnor bör inte använda den. Fluox-puren - Fluoxetine KontraPatienter med överkänslighet mot läkemedlet och som tar MAO-hämmare kan inte använda den. Fluox-puren - Fluoxetine Möjliga bieffekterBiverkningar kan vara följande, svåra blåsor, fjällning och röda hudutslag; illamående, kräkningar, diarré, aptitlöshet, känns ostadigt, förlust av koordination; mycket stela muskler, hög feber, svettningar, snabb eller ojämn hjärtslag, skakningar, överaktiva reflexer; huvudvärk, problem att koncentrera sig, minnesproblem, svaghet, förvirring, hallucinationer, svimning, beslag, ytlig andning eller andnings som stoppar, förkylningssymtom som täppt näsa, nysningar, halsont; sömnighet, yrsel, nervös; magbesvär, förstoppning; ökad aptit, viktförändringar; sömnproblem; minskad sexlust, impotens, eller svårigheter med en orgasm, muntorrhet. Fluox-puren - Fluoxetine InteraktionsFluoxetin kan interagera med följande läkemedel: alprazolam; klozapin; flekainid; haloperidol; beslag medicinering såsom fenytoin eller karbamazepin; tryptofan; vinblastin; ett blodförtunnande medel såsom warfarin; almotriptan, frovatriptan, sumatriptan, naratriptan, rizatriptan eller zolmitriptan; antidepressiva medel såsom amitriptylin, escitalopram, imipramin, sertralin, och andra. Fluox-puren - Fluoxetine Missade dosTa den missade dosen så snart som möjligt. Om det nästan är dags för nästa intag bara hoppa över det och gå tillbaka till ditt schema. Fluox-puren - Fluoxetine ÖverdoseringOm du tror att du överdoserat läkemedel söka akut medicinsk hjälp på en gång. De överdosering symtom är kräkningar, illamående, feber, snabb eller ojämn hjärtrytm, sömnighet, förvirring, kramper, svimning eller koma. Fluox-puren - Fluoxetine FörvaringFörvara läkemedlet i rumstemperatur mellan 20-25 C (68-77 F). Fluoxetine Fluoxetine
Köpa Fluox-puren - Fluoxetine på nätet receptfritt, Köpa Fluox-puren - Fluoxetine utan läkarordination, Köpa Fluox-puren - Fluoxetine online utan recept, Köpa Fluox-puren - Fluoxetine online, Köpa Fluox-puren - Fluoxetine billigt, Köpa Fluox-puren - Fluoxetine uden recept, Sverige Fluox-puren - Fluoxetine piller, Köpa Fluox-puren - Fluoxetine piller, Köpa Fluox-puren - Fluoxetine på internet, Köpa Fluox-puren - Fluoxetine i sverige, Köpa Fluox-puren - Fluoxetine Recept mot