Köpa ForliRecept mot Forli

Forli - Indinavir Allmänt
Forli tillhör den klass av läkemedel som kallas proteashämmare. Det används i kombination med andra HIV-läkemedel för att behandla infektioner orsakade av humant immunbristvirus (HIV). HIV är det virus som orsakar förvärvat immunbristsyndrom (aids). Det sänker också din risk att få HIV komplikationer (såsom nya infektioner, cancer). Detta läkemedel kan också användas för att förhindra HIV-infektion efter kontakt med viruset. Forli är inte ett botemedel för HIV. Det hindrar inte att spridningen av hiv till andra genom sexuell kontakt eller blodsmitta.

Forli - Indinavir Vägbeskrivning
Ta Forli precis som ordinerats av din läkare. Ta denna medicin genom munnen med ett fullt glas vatten på fastande mage (minst 1 timme före eller 2 timmar efter mat), vanligen 3 gånger dagligen. Drick minst 6 fulla glas vatten eller annan vätska under dagen för att minska risken för njursten. Den rekommenderade dosen indinavir för behandling av vuxna med hiv eller aids är 800 mg (två 400 mg kapslar) var åttonde timme. Om du tar vissa andra läkemedel, kan en lägre dos rekommenderas. Den rekommenderade dosen för personer med leversjukdom är 600 mg var åttonde timme.

Forli - Indinavir Försiktighetsåtgärder
Innan Forli bör du tala med din läkare om du har njursten, leversjukdom, leversvikt, cirros, hepatit, diabetes, blödarsjuka, kranskärlssjukdom, hjärtinfarkt, njursjukdomar, njursvikt, höga blodfettnivåer, eventuella allergier. Med indinavir kommer inte att hindra dig från att överföra HIV till andra personer genom oskyddat sex eller delning av nålar. Barn kan vara mer känsliga för biverkningar av detta läkemedel.

Forli - Indinavir Kontra
Ta inte Forli om du är allergisk mot indinavir eller något innehållsämne i detta läkemedel eller tar något av följande läkemedel: alprazolam, amiodaron, astemizol, cisaprid, ergotaminderivat, midazolam, pimozid, terfenadin, triazolam. Låt din läkare om du är gravid eller ammar.

Forli - Indinavir Möjliga bieffekter
Få akut medicinsk hjälp om du har torr eller kliande hud, buken eller magont, sömnsvårigheter, sura uppstötningar, illamående, halsbränna, diarré, aptitlöshet, blodig urin, ökad urinering, nässelutslag, andningssvårigheter, svullnad av ansikte, läppar, tunga, förstoppning, yrsel, svaghet, huvudvärk, sömnighet, hudutslag, kräkningar, gulsot (gulfärgning av hud eller ögon), blåmärken, humörsvängningar, trötthetskänsla, uppblåsthet, domningar , viktminskning, blek avföring, peeling, ryggsmärta, frossa, feber, hjärtklappning, svullen buk. Om du märker några biverkningar som inte nämns ovan, kontakta din läkare.

Forli - Indinavir Läkemedelsinteraktioner
Tala om för din läkare om alla andra mediciner du använder, i synnerhet: beslag läkemedel (fenytoin, felbamat, karbamazepin), HIV /AIDS mediciner (nevirapin, lamivudin, zidovudin), läkemedel för manliga erektionsproblem (tadalafil , vardenafil, sildenafil), insulin, hjärtrytmen mediciner (kinidin, disopyramid, amiodaron), ciklosporin, takrolimus, kolesterolsänkande läkemedel (fluvastatin, cerivastatin, simvastatin, lovastatin), kalciumantagonister (nimodipin, verapamil, nifedipin), antidepressiva medel ( fluoxetin, amitriptylin, citalopram, nortriptylin, doxepin), antibiotika (telitromycin, erytromycin, klaritromycin), svampdödande läkemedel (flukonazol, ketokonazol, itrakonazol), flutikason. Interaktion mellan två läkemedel inte alltid betyder att du måste sluta ta ett av dem. Tala om för din läkare eller förskrivare om alla receptbelagda, over-the-counter och växtbaserade mediciner du tar.

Forli - Indinavir Missade dos
Ta den missade dosen så snart som möjligt. Hoppa över den missade dosen om det är dags för nästa dos. Ta inte extra medicin för att kompensera den missade dosen.

Forli - Indinavir Överdosering
Om du tror att du överdoserat läkemedel söka akut medicinsk hjälp på en gång. De överdosering symtom är illamående, kräkningar, diarré, lägre ryggont, blodig urin.

Forli - Indinavir Förvaring
Förvara läkemedlet i rumstemperatur mellan 59-77 grader F (15-30 grader C) borta från ljus och fukt. Förvara inte droger i badrummet. Förvara alla läkemedel borta från räckhåll för barn och husdjur.

Köpa Forli

Köpa Forli - Indinavir På Nätet Receptfritt Forli
Rated /5 based on customer reviews
Other Forli - Indinavir AllmäntForli tillhör den klass av läkemedel som kallas proteashämmare. Det används i kombination med andra HIV-läkemedel för att behandla infektioner orsakade av humant immunbristvirus (HIV). HIV är det virus som orsakar förvärvat immunbristsyndrom (aids). Det sänker också din risk att få HIV komplikationer (såsom nya infektioner, cancer). Detta läkemedel kan också användas för att förhindra HIV-infektion efter kontakt med viruset. Forli är inte ett botemedel för HIV. Det hindrar inte att spridningen av hiv till andra genom sexuell kontakt eller blodsmitta. Forli - Indinavir VägbeskrivningTa Forli precis som ordinerats av din läkare. Ta denna medicin genom munnen med ett fullt glas vatten på fastande mage (minst 1 timme före eller 2 timmar efter mat), vanligen 3 gånger dagligen. Drick minst 6 fulla glas vatten eller annan vätska under dagen för att minska risken för njursten. Den rekommenderade dosen indinavir för behandling av vuxna med hiv eller aids är 800 mg (två 400 mg kapslar) var åttonde timme. Om du tar vissa andra läkemedel, kan en lägre dos rekommenderas. Den rekommenderade dosen för personer med leversjukdom är 600 mg var åttonde timme. Forli - Indinavir FörsiktighetsåtgärderInnan Forli bör du tala med din läkare om du har njursten, leversjukdom, leversvikt, cirros, hepatit, diabetes, blödarsjuka, kranskärlssjukdom, hjärtinfarkt, njursjukdomar, njursvikt, höga blodfettnivåer, eventuella allergier. Med indinavir kommer inte att hindra dig från att överföra HIV till andra personer genom oskyddat sex eller delning av nålar. Barn kan vara mer känsliga för biverkningar av detta läkemedel. Forli - Indinavir KontraTa inte Forli om du är allergisk mot indinavir eller något innehållsämne i detta läkemedel eller tar något av följande läkemedel: alprazolam, amiodaron, astemizol, cisaprid, ergotaminderivat, midazolam, pimozid, terfenadin, triazolam. Låt din läkare om du är gravid eller ammar. Forli - Indinavir Möjliga bieffekterFå akut medicinsk hjälp om du har torr eller kliande hud, buken eller magont, sömnsvårigheter, sura uppstötningar, illamående, halsbränna, diarré, aptitlöshet, blodig urin, ökad urinering, nässelutslag, andningssvårigheter, svullnad av ansikte, läppar, tunga, förstoppning, yrsel, svaghet, huvudvärk, sömnighet, hudutslag, kräkningar, gulsot (gulfärgning av hud eller ögon), blåmärken, humörsvängningar, trötthetskänsla, uppblåsthet, domningar , viktminskning, blek avföring, peeling, ryggsmärta, frossa, feber, hjärtklappning, svullen buk. Om du märker några biverkningar som inte nämns ovan, kontakta din läkare. Forli - Indinavir LäkemedelsinteraktionerTala om för din läkare om alla andra mediciner du använder, i synnerhet: beslag läkemedel (fenytoin, felbamat, karbamazepin), HIV /AIDS mediciner (nevirapin, lamivudin, zidovudin), läkemedel för manliga erektionsproblem (tadalafil , vardenafil, sildenafil), insulin, hjärtrytmen mediciner (kinidin, disopyramid, amiodaron), ciklosporin, takrolimus, kolesterolsänkande läkemedel (fluvastatin, cerivastatin, simvastatin, lovastatin), kalciumantagonister (nimodipin, verapamil, nifedipin), antidepressiva medel ( fluoxetin, amitriptylin, citalopram, nortriptylin, doxepin), antibiotika (telitromycin, erytromycin, klaritromycin), svampdödande läkemedel (flukonazol, ketokonazol, itrakonazol), flutikason. Interaktion mellan två läkemedel inte alltid betyder att du måste sluta ta ett av dem. Tala om för din läkare eller förskrivare om alla receptbelagda, over-the-counter och växtbaserade mediciner du tar. Forli - Indinavir Missade dosTa den missade dosen så snart som möjligt. Hoppa över den missade dosen om det är dags för nästa dos. Ta inte extra medicin för att kompensera den missade dosen. Forli - Indinavir ÖverdoseringOm du tror att du överdoserat läkemedel söka akut medicinsk hjälp på en gång. De överdosering symtom är illamående, kräkningar, diarré, lägre ryggont, blodig urin. Forli - Indinavir FörvaringFörvara läkemedlet i rumstemperatur mellan 59-77 grader F (15-30 grader C) borta från ljus och fukt. Förvara inte droger i badrummet. Förvara alla läkemedel borta från räckhåll för barn och husdjur. Indinavir Indinavir
Köpa Forli - Indinavir på nätet receptfritt, Köpa Forli - Indinavir utan läkarordination, Köpa Forli - Indinavir online utan recept, Köpa Forli - Indinavir online, Köpa Forli - Indinavir billigt, Köpa Forli - Indinavir uden recept, Sverige Forli - Indinavir piller, Köpa Forli - Indinavir piller, Köpa Forli - Indinavir på internet, Köpa Forli - Indinavir i sverige, Köpa Forli - Indinavir Recept mot